Taster sklopka za svetlo, sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Taster sklopka za svetlo
10AX 250V~
sa lokatorom 2M


10AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.736201
ART.736202
ART.736203
ART.736204

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja