Nosači modula


Nosači modula su opremljeni otvorima za pričvršćivanje za montažne kutije za pune i šuplje zidove kao i dodatnim otvorima za nestandardna pričvršćivanja na bilo koju površinu (paneli i profili gde nije predvidjeno korišćenje kutija).

Raspoloživi su u beloj i crnoj boji i primenjuju se u zavisnosti od boje modula i ramova. Beli nosači se preporučuju za montažu signal belih, toplo belih i gliter sivih modula a crni nosači za montažu antracitnih modula.

Tehničke karakteristike

Nosač 2M

Sa stegačima
Montaža u kutiju Ø60 sa stegačima
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701201
ART.701202

pak: 50

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 2M bez stegača, za šuplje zodove

Bez vijaka i bez stegača
Montaža u kutiju Ø60 pomoću vijaka
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701203
ART.701204

pak: 50

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 3M

Sa vijcima
Montaža u pravougaonu kutiju veličine 3M
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701301
ART.701302

pak: 50

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 4M

Sa vijcima
Montaža u pravougaonu kutiju veličine 4M
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701401
ART.701402

pak: 50

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 4M univerzalni

Sa vijcima
Za montažu u montažne kutije sa osnim rastojanjem 108mm, 120mm, 130mm i 135mm
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.804101
ART.804102

pak: 50

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 5M

Sa vijcima
Montaža u pravougaonu kutiju veličine 5M
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701501
ART.701502

pak: 25

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 7M

Sa vijcima
Montaža u pravougaonu kutiju veličine 7M
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701701
ART.701702

pak: 25

Beli Crni

Tehničke karakteristike

Nosač 2x7M

Sa vijcima
Montaža u pravougaonu kutiju veličine 2x7M
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.701701D
ART.701702D

pak: 10

Beli Crni