POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti


E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom Web sajtu ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. U slučaju da ste na neki način nezadovoljni servisima koji se realizuju putem vašeg e-maila i želite da prekinete dalje korišćenje servisa, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na ovaj e-mail.Zaštita podataka


Prilikom korišćenja naših usluga možda će od vas biti zatraženo da date lične podatke. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno. Vaši lični podaci će biti korišćeni strogo u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka koji važe u Srbiji.

Lični podaci predočeni na prezentaciji Nopal Lux d.o.o. koriste se u standardnim procedurama sa ciljem obrađivanja vaših zahteva. Obrada i upotreba vaših podataka za konsultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu saglasnost.
Ukoliko prilikom davanja podataka u napred navedene svrhe date i saglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu Nopal Lux d.o.o. ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ukoliko ne date svoj pristanak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome.