Sklopke 10AX 250V~ 2M


Konstrukcijom je obezbedjena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.

Tehničke karakteristike

BEZBEDNOST

Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.SKLOPKE

  • Kontakti sklopke 10AX.

  • Dug vek trajanja, usaglašeno sa zahtevima IEC standarda (20000 uključenja 20000 isključenja).

  • Vijčani system priključaka za sigurno prihvatanje provodnika preseka 1,5-2,5mm2. Visoke pregrade između priključaka osiguravaju od kratkih spojeva provodnika.

  • Optimalna dužina žice ugravirana je na kućištu.

  • Broj artikla, nazivne karakteristike i dijagram spajanja odštampani su na kućištu.

  • Sklopka u zavisnosti od namene može biti osvetljena indikatorskom ili lokatorskom lampicom.

  • Indikatorska lampica je crvene boje, služi za indikaciju stanja uključenosti sklopke kada potrošač nije u vidnom polju. Sklopka sa indikatorskom lampicom ima ugrađen priključak za dovodjenje nule.

  • Lokatorska lampica služi za noćno osvetljavanje sklopke, plave je boje i osvetljava sklopku u stanju isključenosti.Montaža modula

Sklopke Interio su raspoložive u širini 2M kako bi se omogućila univerzalna primena modularnog sistema Interio i u adaptaciji postojećih objekata.
+

+

+