O NAMA


Jovana Jakovljev izvršni direktor

NOPAL Lux: Lider u kvalitetu i uslugama…

NOPAL Lux d.o.o. je vodeći proizvođač elektroinstalacionog materijala u Srbiji, izrastao na temeljima NOPALA a.d. čije ime više od 50 godina znači vrednost, kvalitet i pouzdanost. Preduzeće zapošljava 120 radnika i posluje na jednoj lokaciji u Srbiji. Sa proizvodnim kapacitetom od 5 miliona jedinica godišnje NOPAL Lux d.oo. nudi kompletan asortiman proizvoda za kućne električne instalacije:

• Sijalična grla i svetiljke
• Instalacione sklopke i priključnice
• Utikače, prenosne priključnice i razvodnike
• Instalacioni pribor
• Kućna zvona

Preduzeće se sastoji od službe razvoja proizvoda, moderne alatnice sa CNC mašinama i CAD/CAM sistemom, pogona za preradu plastičnih masa tehnikom injekcionog brizganja i direktnog presovanja, pogona za preradu metalnih delova sa razvijenom tehnologijom površinske zaštite (niklovanjem i cinkovanjem) i pogona montaže.

Kompletan tehnološki ciklus obezbeđuje praćenje najnaprednijih tehnika i metoda kao i permanentan razvoj novih proizvoda.


LOKACIJA

Direkcija preduzeća je smeštena na istoj lokaciji sa proizvodnim pogonima u Bačkoj Palanci. To je lokacija na kojoj se nalazi uprava, prodaja i marketing, nabavka, razvoj i konstrukcija, alatnica, kontrola, laboratorija, planiranje, proizvodnja i magacin.

Proizvodni pogoni Nopal Luxa


FILM