Indikatorske sklopke za kupatilo


Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.Tehničke karakteristike

BEZBEDNOST

Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.SKLOPKE

  • Kontakti sklopke 10AX i 16AX.

  • Dug vek trajanja, usaglašeno sa zahtevima IEC standarda (20000 uključenja 20000 isključenja).

  • Vijčani system priključaka za sigurno prihvatanje provodnika preseka 1,5-2,5mm2. Visoke pregrade između priključaka osiguravaju od kratkih spojeva provodnika.

  • Optimalna dužina žice ugravirana je na kućištu.

  • Indikatorska lampica je crvene boje, služi za indikaciju stanja uključenosti sklopke kada potrošač nije u vidnom polju. Sklopka sa indikatorskom lampicom ima ugrađen priključak za dovodjenje nule.