Komunikacije/Audio/Video/Multimedija
INTERIO nudi širok izbor komunikacionih modula:

  • Telefonske priključnice RJ11 i RJ12, ravne i kose sa keystone standardom priključivanja.

  • Računarske priključnice RJ45 ravne i kose sa keystone standardom pričvršćivanja.

  • Keystone adaptere ravne i kose.

  • Adaptere Eline ravne i kose sa Leoni Kerpen eLIne/BKS NewLine standardom pričvršćivanja.

  • Koaksijalne priključnice TV, RD i SAT.

  • Audio priključnice.