Sklopka dvopolna

Tehničke karakteristike

Sklopka dvopolna
10AX 250V~ 2M


10AX 250V~
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.732501
ART.732502
ART.732503
ART.732504

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja