Sklopka dvopolna sa indikatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka dvopolna
10AX 250V~
sa indikatorom 2M


10AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.732601
ART.732602
ART.732603
ART.732604

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja