Priključnice
Konstrukcijom je obezbedjena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.

Tehničke karakteristike

BEZBEDNOST

Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.PRIKLJUČNICE

  • Kontakti priključnica imaju dug vek trajanja, usaglašeno sa zahtevima IEC standarda. 10000 poteza utikača.

  • Priključnice imaju bezbednosne zastore kao zaštitu od dodira elemenata pod naponom.

  • Bezbednosni zastori mehanički sprečavaju uvlačenje metalnog predmeta u priključnicu. Zastor ne predstavlja prepreku kada se umeće utikač.

  • Vijčani system priključaka za sigurno prihvatanje provodnika preseka 1,5- 2,5mm2. Visoke pregrade između priključaka osiguravaju od kratkih spojeva provodnika.

  • Optimalna dužina žice ugravirana je na kućištu.

  • Zaštita od grubog i nepravilnog rukovanja.Montaža modula

MONTAŽA MODULA ŠUKO PRIKLJUČNICESkine se plastična maska.

Modul šuko priključnice se utisne u nosač. Nosač pri tome nije montiran u montažnu kutiju.

Instaliraju se provodnici.


Zaštita od pogrešnog okretanja.

1. Izdanci sa strane priključaka za provodnike.

2. Izdanci sa strane kontaktnih čaura.

Vraća se plastična maska. U slučaju pogrešnog okretanja bloka priključnice on ne može da se montira na modul.

Montiran modul priključnice.

DEMONTAŽA MODULA ŠUKO PRIKLJUČNICEPrilikom skidanja, prvo se mora odvojiti plastična maska pa onda izvijačem otkačiti modul sa zadnje strane.1. Otvori za podešavanje po x i y osi.

2. Otvori za pričvršćivanje rama. Uz otvore za pričvršćivanje rama dodati su pomoćni otvori čime je povećana elastičnost celog sistema pričvršćivanja.

3. Konusno oblikovana mesta za nestandardna pričvršćivanja obezbedjuju značajnu fleksibilnost u instalacijama jer omogućavaju montažu direktno na bilo koju površinu, čak i na panele i profile gde nije predviđeno korišćenje kutija ili se pokazalo kao nemoguće.

4. Centriranje modula.

Ceo nosač je sa zadnje strane ojačan mrežnom strukturom koja ga čini čvrstim..

Ram se postavlja bez alata, utiskivanjem u nosač.
Otvori za uklanjanje rama omogućavaju lako uvlačenje izvijača i demontažu rama bez oštećenja.