Sklopke 16AX 250V~ 1M


Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.Tehničke karakteristike

BEZBEDNOST

Konstrukcijom je obezbeđena realizacija svih bezbednosnih zahteva koje propisuju međunarodni standardi.SKLOPKE

  • Kontakti sklopke 16AX.

  • Dug vek trajanja, usaglašeno sa zahtevima IEC standarda (20000 uključenja 20000 isključenja).

  • Vijčani system priključaka za sigurno prihvatanje provodnika preseka 1,5-2,5mm2. Visoke pregrade između priključaka osiguravaju od kratkih spojeva provodnika.

  • Optimalna dužina žice ugravirana je na kućištu.

  • Broj artikla, nazivne karakteristike i dijagram spajanja odštampani su na kućištu.

  • Sklopka u zavisnosti od namene može biti osvetljena indikatorskom ili lokatorskom lampicom.

  • Indikatorska lampica je crvene boje, služi za indikaciju stanja uključenosti sklopke kada potrošač nije u vidnom polju. Sklopka sa indikatorskom lampicom ima ugrađen priključak za dovodjenje nule.

  • Lokatorska lampica služi za noćno osvetljavanje sklopke, plave je boje i osvetljava sklopku u stanju isključenosti.Montaža modula

POSTAVLJANJE MODULA U NOSAČPostavljanje modula u nosač se obavlja ručnim utiskivanjem. Svi moduli, sa izuzetkom modula šuko priključnice se mogu montirati bez skidanja plastične maske.
Moduli se lako mogu izvijačem otkačiti iz nosača tako da su priključci uvek dostupni sa prednje strane. Pri tome nosač ostaje pričvršćen na montažnu kutiju. Skidanje svih modula osim modula priključnice se obavlja bez skidanja plastične maske.

1. Otvori za podešavanje po x i y osi.

2. Otvori za pričvršćivanje rama. Uz otvore za pričvršćivanje rama dodati su pomoćni otvori čime je povećana elastičnost celog sistema pričvršćivanja.

3. Konusno oblikovana mesta za nestandardna pričvršćivanja obezbedjuju značajnu fleksibilnost u instalacijama jer omogućavaju montažu direktno na bilo koju površinu, čak i na panele i profile gde nije predviđeno korišćenje kutija ili se pokazalo kao nemoguće.

4. Centriranje modula.

Ceo nosač je sa zadnje strane ojačan mrežnom strukturom koja ga čini čvrstim..

Ram se postavlja bez alata, utiskivanjem u nosač.
Otvori za uklanjanje rama omogućavaju lako uvlačenje izvijača i demontažu rama bez oštećenja.