Dimer 30-300W/VA sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M

Tehničke karakteristike

Dimer 30-300W/VA sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ kao i niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa torusnim i laminiranim transformatorom
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø 60mm
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
LED lokator, plavi
Usaglašeno sa
SRPS EN 60669-1,
SRPS EN 60669-2-1

ART.737111
ART.737112
ART.737113
ART.737114

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja


Rotaciona sklopka

Upravljanje iz jedne tačke

*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.73731.) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,25A/250V~1M.