URL: www.nopallux.rs/proizvodi/interio/msi/elektronika/dprs-30-1m.html

Proizvodi > Interio > Modularni sistem Interio > Elektronika > Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Dimer 30-300W/VA sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M

Dimer 30-300W/VA sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M
Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ kao i niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa torusnim i laminiranim transformatorom
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø 60mm
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
LED lokator, plavi
Usaglašeno sa
SRPS EN 60669-1,
SRPS EN 60669-2-1SHEMA VEZIVANJA

Rotaciona sklopka
Upravljanje iz jedne tačke
*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.73731.) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,25A/250V~1M.


ART.737111- Signal bela
ART.737112- Toplo bela
ART.737113- Antracit
ART.737114- Gliter siva

pak: 20


Copyright © Nopal Lux - Sva prava zadržana
www.nopallux.rs