Sklopka dvopolna sa indikatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka dvopolna
16AX 250V~
sa indikatorom 2M


16AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.732801
ART.732802
ART.732803
ART.732804

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja