PRIMERA - Serijska sklopka

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Serijska sklopka 10 AX
250 V~

• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.831211
ART.831212

pak. kesice:25

Primera Line

Serijska sklopka 10 AX
250 V~

• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.831221
ART.831222

pak. kesice:25

Primera Mehanizam

Serijska sklopka 10 AX
250 V~

• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.831201
ART.831202

pak. kesice:25

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja