PRIMERA - Programabilni inteligentni LED dimer 3-60W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Programabilni inteligentni LED dimer 3-60W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom
• Za dimabilne LED sijalice 230V~ 50Hz i dimabilne niskonaponske LED sijalice preko elektronskog transformatora, od 1 do 8 LED sijalica
• Tri moda rada za adaptaciju na različite LED sijalice
• Mogućnost podešavanja minimalnog osvetljenja
• Za dimabilne CFL sijalice
• Za inkandescentne sijalice i halogene sijalice 230V~ 50Hz
• Za niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa dimabilnim elektronskim ili torusnim transformatorima
• Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključivanje prilikom preopterećenja
• Nije dozvoljeno povezivanje više dimera na isto opterećenje
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.860511
ART.860512

pak. kesice:10

Primera Line

Programabilni inteligentni LED dimer 3-60W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom
• Za dimabilne LED sijalice 230V~ 50Hz i dimabilne niskonaponske LED sijalice preko elektronskog transformatora, od 1 do 8 LED sijalica
• Tri moda rada za adaptaciju na različite LED sijalice
• Mogućnost podešavanja minimalnog osvetljenja
• Za dimabilne CFL sijalice
• Za inkandescentne sijalice i halogene sijalice 230V~ 50Hz
• Za niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa dimabilnim elektronskim ili torusnim transformatorima
• Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključivanje prilikom preopterećenja
• Nije dozvoljeno povezivanje više dimera na isto opterećenje
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.860521
ART.860522

pak. kesice:10

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja


KOMPATIBILNOST I OPTEREĆENJE

Dimer nije namenjen za:

 • Fluorescentne svetiljke i cevi;
 • Električne motore;

Dimer je namenjen za:

 • Većinu dimabilnih LED sijalice (pogledajte odeljak Dimabilne LED sijalice), 1-8 sijalica, za 230V~ ili sa elektronskim transformatorom;
 • Dimabilne CFL lampe;
 • Inkandescentne i halogene sijalice 230V~;
 • Niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa elektronskim ili torusnim transformatorom;

DIMABILNE LED SIJALICE

Uvek birajte LED sijalice opisane kao dimabilne i za najbolje performanse koristite LED sijalice poznatih brendova. Ne možemo garantovati da sve LED sijalice označene kao dimabilne mogu da se zaista dimuju na zadovoljavajući način.
Performanse dimovanja za dimabilne LED sijalice se mogu poboljšati na način objašnjen u odeljku OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA.


TRANSFORMATORI

Koristite sa kvalitetnim dimabilnim transformatorima. Kada sabirate opterećenje računajte sa VA karakteristikama transformatora (a ne sa snagom sijalica). Birajte transformatore sa maksimalnom nazivnom snagom koja pokriva sijalično opterećenje (na primer koristite 50VA, 60VA ili 70VA transformatore za upravljanje sijalicama od 50W).
Neki transformatori mogu da se ne ponašaju u skladu sa svojom nazivnom snagom kada se koriste sa dimerom. Preopterećenje će rezultirati u bezbednosnom isključenju dimera. Ukoliko se to desi, promenite transformatore ili uklonite jedan ili više transformatora iz kola ili izaberite dimer veće snage.


VAŽNO:

Pročitajte sekciju „Kompatibilnost i opterećenje“ pre instalacije dimera. Dimer vrši faznu regulaciju nivoa osvetljenja prednjom ivicom i konstruisan je da upravlja dimabilnom LED rasvetom. Optimizacija performansi dimovanja sa LED rasvetom je objašnjena u odeljku “Optimizacija performansi dimera”.
Proizvod je usaglašen sa evropskim bezbednosnim standardima ( IEC 60669-2-1 i EN 60669-2-1) kada se koriste u kolima sa minijaturnim automatskim osiguračima. Oni mogu biti nazivne struje 6A, 10A i 16A (najbolje 6A za kola rasvete).


ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA:

Dimer je zaštićen od pregrevanja. Ukoliko dodje do preopterećenja dimer smanjuje intenzitet svetla kao indikaciju da postoji problem. Nakon toga se dimer automatski isključuje i ostaje isključen do momenta uklanjanja preopterećenja nakon čega se ponovo uključuje. Medjutim, ukoliko je došlo do kratkog spoja može doći do njegovog oštećenja tako da se ne može popraviti.


MONTAŽA DIMERA:

Pažljivo čitajte instrukcije. Nepravilna instalacija može oštetiti dimer tako da se ne može popraviti. U slučaju bilo kakve sumnje ili teškoće konsultovati električara.

 • Isključiti glavno napajanje, odstraniti postojeću sklopku i otkačiti žice sa priključaka sklopke sa zadnje strane. Zapišite postojeće ožičenja na sklopci i oznake na priključcima. Ukoliko postoje dve ili više žica vezanih zajedno na staroj sklopci one moraju ostati zajedno i na dimeru
 • Proverite da montažna kutija nema grudvice od maltera niti glave od vijaka koje vire. Dimeri se ugradjuju u montažne kutije ø60mm.
 • Da biste povezali dimer kao samostalnu sklopku ili u naizmeničnom spoju pogledajte odeljak „Šeme vezivanja”. Vodite računa da gole žice ne vire izvan priključaka. Zadržite žice zajedno u priključku ako su bile zajedno u starom prekidaču. Ne zarobljavajte žice izmedju zadnje strane dimera i zadnje strane montažne kutije.
 • Nakon povezivanja žica, pažljivo montirajte dimer u montažnu kutiju tako da se maska ne deformiše ili ne pukne.
 • Kada je instalacija završena uključite glavno napajanje i uključite dimer, okrećući kontrolno dugme na željeni nivo osvetljaja.

OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA:

Prilikom prve instalacije dimer se automatski postavlja u MOD1. Ovaj način je najbolji za najveći broj tipova LED osvetljenja ali ukoliko dolazi do treperenja svetla u MODU1 možete poboljšati performanse dimovanja promenom moda rada. (Pogledajte odeljak „Promena načina rada”.) Uvek možete da resetujete dimer na MOD1. Pored toga, može se podesiti minimalno osvetljenje na dimeru da bi se postigao optimalni opseg regulacije svetla za neko opterećenje kako je dole opisano.


Podešavanje minimalnog osvetljenja

Ukoliko Vaše sijalice trepere kada se dimuju na minimalni nivo osvetljaja, podešeni minimalni osvetljaj se može povećati čime se sprečava treperenje. Ukoliko je svetlo jače nego što želite kada je dimovano na minimum, podešeni minimum se može smanjiti.

 • Uključite dimer i postavite dugme dimera na poziciju MINIMUM (okrenite do kraja u pravcu suprotno od kazaljke na satu).
 • Isključite i uključite svetlo tri puta, praveći pauzu od 1 s izmedju prekidanja: OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON.
 • Intenzitet svetla će se povećati i smanjiti u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA, i tada će se ugasiti.
 • Okrenite dugme do kraja u smeru kazaljke na satu. Svetlo će se pojaviti i nakon toga se može podesiti minimalni osvetljaj na dimeru. Odmah počnite podešavanje jer ako dugme miruje duže od 3 sekunde dimer će detektovati to stanje kao novo željeno.
 • Podesite minimum osvetljaja koji želite. Ostavite dimer u toj poziciji.
 • Nakon 3 sekunde dimer će detektovati da ste prestali podešavanje minimuma. Intenzitet svetla će se povećati gore, dole u koracima kao indikacija da se dimer vratio u normalan način rada.
 • Nastavite da normalno koristite dimer sa novim podešenim minimalnim intenzitetom.

Promena načina rada

Ukoliko svetlo ne treperi verovatno je da su najbolje performanse dimovanja postignute u MODU1. Ukoliko svetlo treperi u mogućnosti ste da poboljšate performanse Vaše rasvete ručnom promenom načina rada u MOD2 ili u malom broju slučajeva u MOD3.

 • Uključite dimer i postavite dugme dimera na poziciju MAKSIMUM (okrenite do kraja u pravcu kazaljke na satu).
 • Isključite i uključite svetlo, OFF-ON, 3 puta (OFF-ON X 3) praveći pauzu od oko 1 sekunde izmedju pritisaka na dugme.
 • Intenzitet svetla će se povećati i smanjiti u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA, i tada će se ugasiti.
 • Da biste izabrali MOD2, okrenite dugme potpuno u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a ukoliko želite da izaberete MOD3, okrenite dugme potpuno u smeru suprotnom od kazaljke na satu a zatim potpuno u smeru kazaljke na satu.
 • Svetlo će da bljesne 2 ili 3 puta u zavisnosti da li ste izabrali MOD2 ili MOD3. (U svakom trenutku možete proveriti u kom načinu rada je dimer ako se preskoči korak 4).
 • Nakon ovoga dimer može normalno da radi u novoizabranom načinu rada.
  Da bi se dimer vratio u način rada MOD1, sledite istu proceduru. U ovom slučaju, obe opcije u koraku 4 će prouzrokovati da svetlo bljesne samo jednom, kao indikacija da ste se uspešno vratili u MOD1.

Resetovanje dimera

Ukoliko promenite Vaše sijalice možete resetovati dimer na fabrički podešeno minimalno osvetljenje i ponovo lansirati način rada MOD1 kako sledi:

 • Uključite dimer i postavite dugme na poziciju MAKSIMUM.
 • Isključite i uključite svetlo, OFF-ON, 3 puta (OFF-ONX3) praveći pauzu od oko 1 sekunde izmedju pritisaka na dugme.
 • Sačekajte da se intenzitet svetla poveća i smanji u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA.
 • Ponovite korak 2, OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON, praveći pauzu od oko 1 sekunde izmedju pritisaka na dugme.
 • Dimer će se nakon ovoga resetovati na fabričko podešavanje. Svetlo će se upaliti i onda lagano ugasiti.
 • Nakon ovoga dimer radi u MODU1, sa minimumom podešenim na fabričku vrednost.
 • Nastavite da normalno koristite dimer.


Upravljanje iz jedne tačke


Upravljanje iz dve tačke


Upravljanje iz tri tačke