PRIMERA - Primera ramovi

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Ram Primera Classic
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.801011
ART.801012

pak. kesice: 50

Primera Classic

Ram Primera Classic dvostruki horizontalni
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.802011
ART.802012

pak. kesice: 10

Primera Classic

Ram Primera Classic trostruki horizontalni
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.803011
ART.803012

pak. kesice: 10

Primera Classic

Ram Primera Classic četvorostruki horizontalni
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.804011
ART.804012

pak. kesice: 10

Primera Classic

Ram Primera Classic dvostruki vertikalni
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.812011
ART.812012

pak. kesice: 10

Primera Line

Ram Primera Line
• Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1

ART.801021
ART.801022

pak. kesice: 50

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja