PRIMERA -Koaksijalna priključnica R-TV-SAT završna

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Koaksijalna priključnica R-TV-SAT završna
• R i TV izlazi IEC 60169-2
• SAT izlaz tip „F” ženski IEC 60169-24
• Opseg frekvencija 5-2400MHz
• Montaža antenskog kabla preko stezne veze
• Usaglašeno sa SRPS EN 50083-2, SRPS EN 50883-4 i SRPS EN 60728-11
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.848011
ART.848012

pak. kesice:20

Primera Line

Koaksijalna priključnica R-TV-SAT završna
• R i TV izlazi IEC 60169-2
• SAT izlaz tip „F” ženski IEC 60169-24
• Opseg frekvencija 5-2400MHz
• Montaža antenskog kabla preko stezne veze
• Usaglašeno sa SRPS EN 50083-2, SRPS EN 50883-4 i SRPS EN 60728-11
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.848021
ART.848022

pak. kesice:20

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja

OPŠTI OPIS

 • Konstruisane za analogne i digitalne RTV-SAT instalacije.
 • Završna priključnica namenjene za paralelne distribucione sisteme i individualne antenske RTV i SAT sisteme.
 • Obezbedjuje razdeljivanje signala sa multisviča ili digitalnog sabirača u R, TV i SAT signale.
 • Jedan ulazni port za koaksijalni kabel sa signalom frekvencija 5÷2400 MHz.
 • Dva izlazna porta, usaglašena sa standardom IEC 60169-2, za priključivanje na radio prijemnik 'R' i TV prijemnik 'TV'.
 • Jedan izlazni port tipa 'F' za konekciju SAT tjunera.
 • Pune karakteristike prenosa po frekvencijskim opsezima.
 • Visoka separacija izmedju izlaza.
 • Transfer DC napona na SAT izlazu.
 • Galvansko odvajanje ulaza od TV i R izlaza.
 • Pouzdanost i ponovljivost parametara zahvaljujući SMT tehnologiji.
 • Kućište je izradjeno od ZnAl legure (Zamak). Ono ima veliku efikasnost oklapanja odnosno zaštite od elektromagnetskog delovanja na elektronskom delu na kome su ostvarene najbolje karakteristike u pogledu prilagodjenja impedanse, slabljenja i odvajanja.

STANDARDI

 • SRPS EN 50083-2:2009 Kablovske mreže za televizijske signale, audio-signale i interaktivne usluge. Deo 2: Elektromagnetna kompatibilnost. Klasa A.
 • SRPS EN 60728-11:2012 Kablovske mreže za televizijske signale, audio signale i interaktivne usluge - Deo 11: Bezbednost. Poglavlje: 10.1.

TEHNIČKI PODACI

Opseg ulaznih frekvencija 5-2400MHz
Izlaz R- frekvencijski opseg 88-108MHz
Izlaz TV-frekvencijski opseg 5-68MHz; 120-862MHz
Izlaz SAT-frekvencijski opseg 951-2400MHz
Slabljenje IN-->R 2,5-2,8dB
Slabljenje IN-->TV 0,4-3,9dB
Slabljenje IN-->SAT 2,5-5,8dB
Refleksija IN, R, TV, SAT >10dB
Oklapanje Klasa A

KARAKTERISTIKE

Slabljenje IN-->R

Slabljenje IN-->TVR

Slabljenje IN-->SATŠEMAINSTALACIJA