PRIMERA - Indikatorske sklopke za kupatilo

PRIMERA Indikatorske sklopke za kupatilo za univerzalnu montažu

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za tri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler)

• 10AX/2 x 16AX 250V~
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Za montažu u montažne kutije sa osnim rastojanjem 108mm, 120mm, 130mm i 135mm
• Ugradnja u zid

ART.900401
ART.900402

pak. kesice:10

Primera Classic

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za četiri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX/10AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler, ventilator)

• 10AX / 2x16AX / 10AX 250V~
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Za montažu u montažne kutije sa osnim rastojanjem 108mm, 120mm, 130mm i 135mm
• Ugradnja u zid

ART.900501
ART.900502

pak. kesice:10

PRIMERA Indikatorske sklopke za kupatilo

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za tri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler)

• 10AX/2 x 16AX 250V~
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Sa montažnom kutijom, dimenzije 106 X 74 X 50 mm
• Ugradnja u zid

ART.900101
ART.900102

pak. kesice:10

Primera Classic

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za tri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler)

• 10AX/2 x 16AX 250V~
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Sa montažnom kutijom, dimenzije 130 X 74 X 50 mm
• Ugradnja u zid

ART.900201
ART.900202

pak. kesice:10

Primera Classic

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za četiri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX/10AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler, ventilator)

• 10AX/2 x 16AX 250V~
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1
• Sa montažnom kutijom, dimenzije 130 X 74 X 50 mm
• Ugradnja u zid

ART.900301
ART.900302

pak. kesice:10

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja