PRIMERA - Dvopolna priključnica sa porcelanskim jezgrom, sa poklopcem

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa porcelanskim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.843111
ART.843112

pak. kesice:25

Primera Line

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa porcelanskim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.843121
ART.843122

pak. kesice:25

Primera Mehanizam

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa porcelanskim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.843101
ART.843102

pak. kesice:25

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja