PRIMERA - Dvopolna priključnica sa plastičnim jezgrom, sa poklopcem

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa plastičnim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.842911
ART.842912

pak. kesice:25

Primera Line

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa plastičnim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.842921
ART.842922

pak. kesice:25

Primera Mehanizam

Dvopolna priključnica+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~, sa plastičnim jezgrom
• Usaglašeno sa standardom SRPS IEC 60884-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.842901
ART.842902

pak. kesice:25

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja