PRIMERA - Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom

Tehničke karakteristike

Primera Classic

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom
• Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ 50Hz
• Zaštita od preopterećenja termički prekidač
• Nije dozvoljeno povezivanje više dimera na isto opterećenje
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.860111
ART.860112

pak. kesice:10

Primera Line

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom
• Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ 50Hz
• Zaštita od preopterećenja termički prekidač
• Nije dozvoljeno povezivanje više dimera na isto opterećenje
• Usaglašeno sa standardom SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1
• Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
• Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.860121
ART.860122

pak. kesice:10

Signal bela Toplo bela

Shema vezivanja

Upravljanje iz jedne tačke