Og IP44 - Naizmenična sklopka

Tehničke karakteristike

Naizmenična sklopka
10 AX 250 V~
IEC 60669-1

Zaštita IP44

Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do ø16 mm

ART.3603 pak: 30

Shema vezivanja