NOPSTYLE - Inteligentni programabilni led dimer

Tehničke karakteristike

Inteligentni programabilni LED dimer sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 0-100W
230 V~ 50 Hz
IEC 60669-1
IEC 60669-2-1

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.375,   ART.375A,   ART.375B pak. kesice: 10

*ART.xxx - Bež,     ART.xxxA - Gliter antracit,     ART.xxxB - Signal bela


KOMPATIBILNOST I OPTEREĆENJE

Dimer je namenjen za:

 • Inkandescentne sijalice 230V~;
 • Kvalitetne dimabilne elektronske transformatore (uključujući one koji zahtevaju dimovanje zadnjom ivicom);
 • GU 10 ili slične kvalitetne halogene sijalice 230V~;
 • Većinu dimabilnih LED sijalice (pogledajte odeljak „Dimabilne LED sijalice”).
Tip osvetljenja Maksimalno opterećenje
Inkandescentne sijalice 230V~ 10-250W
Halogene sijalice 230V~ 10-250W
Niskonaponske halogene sijalice 10-300W
ECO halogene sijalice 10-300W
Dimabilne LED sijalice 1-10LED sijalica

DIMABILNE LED SIJALICE

Uvek birajte LED sijalice opisane kao dimabilne i za najbolje performanse koristite LED sijalice poznatih brendova. Ne možemo garantovati da sve LED sijalice označene kao dimabilne mogu da se zaista dimuju na zadovoljavajući način. Maksimalno opterećenje za dimer mora da se smanji kada su u pitanju LED sijalice. Maksimalno i minimalno opterećenje zavisi od tipa LED sijalice. Potrebno je proveriti kod proizvodjača LED sijalice specifične informacije vezane za opterećenje. Generalno, preporučuje se 1-10 sijalica po dimeru. Preporučuje se maksimalno opterećenje od 100W za LED.

Performanse dimovanja za dimabilne LED sijalice se mogu poboljšati na način objašnjen u odeljku OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA.


TRANSFORMATORI

Koristite sa kvalitetnim dimabilnim elektronskim transformatorima. Kada sabirate opterećenje računajte sa VA karakteristikama transformatora (a ne sa snagom sijalica). Birajte transformatore sa maksimalnom nazivnom snagom koja pokriva sijalično opterećenje (na primer koristite 50VA, 60VA ili 70VA transformatore za upravljanje sijaicama od 50W). Neki transformatori mogu da se ne ponašaju u skladu sa svojom nazivnom snagom kada se koriste sa dimerom. Preopterećenje će rezultirati u bezbednosnom isključenju dimera. Ukoliko se to desi, promenite transformatore ili uklonite jedan ili više transformatora iz kola ili izaberite dimer veće snage.


Dimer nije namenjen za:

 • Nedimabilne fluorescentne sijalice i cevi;
 • Laminirane ili torusne transformatore;
 • Električne motore.

VAŽNO:

Pročitajte sekciju „Kompatibilnost i opterećenje“ pre instalacije dimera.
Dimer je podrazumevano podešen da vrši faznu regulaciju nivoa osvetljenja zadnjom ivicom u MODU 1. Ovaj svestran način rada je pogodan za najveći broj tipova osvetljenja, koji uključuje mnoge dimabilne LED sijalice. Zbog mekog starta ne prouzrokuje stres na opterećenju. Alternativni način rada sa regulacijom zadnjom ivicom je MOD 3 i može da poboljša performanse nekih dimabilnih LED sijalica.


ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA:

Dimer je zaštićen od preopterećenja. Ukoliko dodje do preopterećenja dimer se automatski isključuje i ostaje isključen do momenta uklanjanja preopterećenja nakon čega se ponovo uključuje. Medjutim, ukoliko je došlo do kratkog spoja može doći do njegovog oštećenja tako da se ne može popraviti.

Neka druga opterećenja, uključujuči neke tipove LED sijalica, rade bolje sa faznom regulacijom prednjom ivicom. Ovaj dimer može takodje da bude podešen da radi sa regulacijom prednjom ivicom u MODU2. Da bi se promenio način rada potrebno je slediti instrukcije u odeljku "Promena načina rada" koji se nalazi u daljem tekstu. Da bi se optimizovao opseg dimovanja, što je posebno važno za LED rasvetu, moguće je podesiti željeni minimum svetla koji se može zadati dimerom (pogledajte odeljak "Podešavanje minimalnog osvetljenja"). Proizvod je usaglašen sa evropskim bezbednosnim standardima (IEC 60669-2-1 i EN 60669-2-1) kada se koriste u kolima sa minijaturnim automatskim osiguračima. Oni mogu biti nazivne struje 6A, 10A i 16A (najbolje 6A za kola rasvete).


MONTAŽA DIMERA:

Pažljivo čitajte instrukcije. Nepravilna instalacija može oštetiti dimer tako da se ne može popraviti. U slučaju bilo kakve sumnje ili teškoće konsultovati električara.

 • Isključiti glavno napajanje, odstraniti postojeću sklopku i otkačiti žice sa priključaka sklopke sa zadnje strane. Zapišite postojeće ožičenja na sklopci i oznake na priključcima. Ukoliko postoje dve ili više žica vezanih zajedno na staroj sklopci one moraju ostati zajedno i na dimeru.
 • Proverite da montažna kutija nema grudvice od maltera niti glave od vijaka koje vire. Dimeri se ugradjuju u montažne kutije ø60mm.
 • Da biste povezali dimer kao samostalnu sklopku ili u naizmeničnom spoju pogledajte odeljak „Šeme vezivanja”. Gole žice ne smeju da vire izvan priključaka. Zadržite žice zajedno u priključku ako su bile zajedno u staroj sklopci. Ne zarobljavajte žice izmedju zadnje strane dimera i zadnje strane montažne kutije.
 • Nakon povezivanja žica, pažljivo montirajte dimer u montažnu kutiju tako da se maska ne deformiše ili ne pukne.
 • Kada je instalacija završena uključite glavno napajanje i uključite dimer, okrećući kontrolno dugme na željeni nivo osvetljaja.

OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA:

Prilikom prve instalacije dimer se automatski postavlja u MOD1. Ovaj način je najbolji za najveći broj tipova osvetljenja ali za neke vrste sijalica bićete u mogućnosti da poboljšate performanse dimera promenom načina rada. Uvek možete da resetujete dimer na MOD1. Pored toga, može se podesiti minimalno osvetljenje na dimeru da bi se postigao optimalni opseg regulacije svetla za neko opterećenje kako je dole opisano.


Podešavanje minimalnog osvetljenja

Ukoliko Vaše sijalice trepere kada se dimuju na minimalni nivo osvetljaja, podešeni minimalni osvetljaj se može povećati čime se sprečava treperenje. Ukoliko je svetlo jače nego što želite kada je dimovano na minimum, podešeni minimum se može smanjiti.

 • Uključite dimer i postavite dugme dimera na poziciju MINIMUM (okrenite do kraja u pravcu suprotno od kazaljke na satu).
 • Isključite i uključite svetlo tri puta, praveći pauzu od 1 s izmedju prekidanja: OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON.
 • Intenzitet svetla će se povećati i smanjiti u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA, i tada će se ugasiti.
 • Okrenite dugme do kraja u smeru kazaljke na satu. Svetlo će se pojaviti i nakon toga se može podesiti minimalni osvetljaj na dimeru. Odmah počnite podešavanje jer ako dugme miruje duže od 3 sekunde dimer će detektovati to stanje kao novo željeno.
 • Podesite minimum osvetljaja koji želite. Ostavite dimer u toj poziciji.
 • Nakon 3 sekunde dimer će detektovati da ste prestali podešavanje minimuma. Intenzitet svetla će se povećati gore, dole u koracima kao indikacija da se dimer vratio u normalan način rada.

Promena načina rada

 • Uključite dimer i postavite dugme dimera na poziciju MAKSIMUM (okrenite do kraja u pravcu kazaljke na satu).
 • Isključite i uključite svetlo, OFF-ON. Sačekajte dok svetlo ne dostigne puni sjaj.
 • Ponovite postupak još dva puta. OFF-ON-OFF-ON čekajući svaki put da svetlost prilikom uključenja dostigne puni sjaj.
 • Intenzitet svetla će se povećati i smanjiti u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA, i tada će se ugasiti.
 • Da biste izabrali MOD2, okrenite dugme potpuno u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a ukoliko želite da izaberete MOD3, okrenite dugme potpuno u smeru suprotnom od kazaljke na satu a zatim potpuno u smeru kazaljke na satu.
 • Svetlo će da bljesne 2 ili 3 puta u zavisnosti da li ste izabrali MOD2 ili MOD3. (U svakom trenutku možete proveriti u kom načinu rada je dimer ako se preskoči korak 5).
 • Nakon ovoga dimer može normalno da radi u novoizabranom načinu rada.

Da bi se dimer vratio u način rada MOD1, sledite istu proceduru. U ovom slučaju, obe opcije u koraku 5 će prouzrokovati da svetlo bljesne samo jednom, kao indikacija da ste se uspešno vratili u MOD1.

Resetovanje dimera

Ukoliko promenite Vaše sijalice možete resetovati dimer na fabrički podešeno minimalno osvetljenje i ponovo lansirati način rada MOD1 kako sledi:

 • Uključite dimer i postavite dugme na poziciju MAKSIMUM.
 • Isključite i uključite svetlo, OFF-ON. Sačekajte dok svetlo ne dostigne puni sjaj.
 • Ponovite postupak još dva puta. OFF-ON-OFF-ON čekajući svaki put da svetlost prilikom uključenja dostigne puni sjaj.
 • Intenzitet svetla će se povećavati i smanjivati u koracima kao indikacija da je dimer ušao u KONFIGURACIONI NAČIN RADA, i tada će se ugasiti.
 • U roku od 5 sekundi ponovite korake 2 i 3. OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON, pri čemu treba svaki put da sačekate da se svetlo uključi i dostigne puni sjaj kada uključite dimer.
 • Dimer će se nakon ovoga resetovati na fabričko podešavanje. Svetlo će se upaliti i onda lagano ugasiti.
 • Nakon ovoga dimer radi u MODU1, sa faznom regulacijom zadnjom ivicom i sa minimumom podešenim na fabričku vrednost.
 • Nastavite da normalno koristite dimer.

Shema vezivanja

Nije dopušteno povezivanje dva i više dimera za kontrolu istog potrošača.Upravljanje iz jedne tačke

Upravljanje iz dve tačke sa naizmeničnom sklopkom

Upravljanje iz tri tačke sa naizmeničnom i ukrsnom sklopkom