ASTRA - Tropolna priključnica

Tehničke karakteristike

Priključnica
3P+N+E
16 A 440 V~

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø70

ART.4151 pak. kesice: 20

Shema vezivanja