ASTRA - Sklopka za kupatilo sa indikacijom, sa serijskom sklopkom

Tehničke karakteristike

Sklopka za kupatilo sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa serijskom sklopkom
10 AX 250 V~

Bakelitno telo sklopke
16 AX 250 V~

Montaža u zid

ART.3247 pak. 10

Sklopka za kupatilo sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa serijskom sklopkom
10 AX 250 V~

Porcelansko telo sklopke
16 AX 250 V~

Montaža u zid

ART.3247P pak. 10

Shema vezivanja

ART.3247, ART.3247P