ASTRA - Sklopka za kupatilo sa indikacijom, sa dvopolnom priključnicom

Tehničke karakteristike

Sklopka za kupatilo sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa priključnicom 2P+E
16 A 250 V~
IEC 60884-1

Bakelitno telo sklopke
16 AX 250 V~

Montaža u zid

ART.3244 pak. 10

Sklopka za kupatilo sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa priključnicom 2P+E
16 A 250 V~
IEC 60884-1

Porcelansko telo sklopke
16 AX 250 V~

Montaža u zid

ART.3244P pak. 10

Shema vezivanja

ART.3244, ART.3244P