ASTRA - Naizmenična sklopka

Tehničke karakteristike

Naizmenična sklopka
10 AX 250 V~
IEC 60669-1

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.3131 pak. kesice: 25

Shema vezivanja