ASTRA - Dvopolna priključnica

Tehničke karakteristike

Priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa bakelitnim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.4211 pak. kesice: 25

Priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.4221 pak. kesice: 25

Shema vezivanja