ASTRA - Antenska RTV priključnica prolazna

Tehničke karakteristikeAntenska RTV priključnica
IEC 60169-2
R 87,5-108 MHz
TV 5-68 MHz,
111-862MHz

Prolazna, slabljenje na izlazu 10dB, slabljenje u prolazu 1,5dB

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

Opšti opis

 • Konstruisane za analogne i digitalne RTV instalacije, antenske i kablovske sisteme.
 • Prolazne priključnice namenjene za paralelne distribucione sisteme i za individualne instalacije.
 • Jedan ulazni port za koaksijalni kabel sa signalom frekvencija 5÷862 MHz.
 • Dva izlazna porta, usaglašena sa standardom IEC 60169-2, priključuju na radio prijemnik 'R' i TV prijemnik 'TV'. Na njima se odvajaju R i TV signali koji dolaze pomešani putem kabela. Slabljenje na izlazu 10dB. Slabljenje u prolazu 1,5dB.
 • Frekvencijski opsezi za TV i R su:
  • R: 87,5÷108 MHz ženski konektor
  • TV: 5÷68 MHz, 111÷862 MHz muški konektor
 • Pune karakteristike prenosa po frekvencijskim opsezima.
 • Visoka separacija izmedju izlaza.
 • Zahvaljujući 5-40 MHz povratnom kanalu mogu biti korišćene za interaktivne funkcije (u hotelskim komunikacijama i kablovskoj televiziji).
 • Pouzdanost i ponovljivost parametara zahvaljujući SMT tehnologiji.
 • Kućište je izradjeno od ZnAl legure (Zamak). Ono ima veliku efikasnost oklapanja odnosno zaštite od elektromagnetskog delovanja na elektronskom delu na kome su ostvarene najbolje karakteristike u pogledu prilagodjenja impedanse, slabljenja i odvajanja.

Usaglašenost sa standardima:

 • EN 50083:2003 Cable networks intended for signal transmissions: TV, radio and interactive services. Part 2: Electromagnetic compatibility of Appliances. Chapter: 5.4, Table 8, Class A.
 • EN 50083:2002 Cable networks intended for signal transmissions: TV, radio and interactive services. Part 4: Passive broadband appliances for coaxial cable networks. Chapter 5.3.
 • EN 60728-11:2005(U) Cable networks intended for signal transmissions: TV, radio multimedia services. Part 11: Safety requirements. Chapters 10.2, 10.3.

ShemaKarakteristike

Slabljenje IN → OUT
Slabljenje IN → TV
Slabljenje IN → R


ART.4811 ZAP-10/N pak. 20

Shema vezivanja

Uputstvo za instalaciju

 1. Pripremite kabel (slika 1).
 2. Odvrnite vijak priključka (slika 2).
 3. Stavite kabel u priključak tako da se vrh priključka zavuče izmedju spoljne izolacije i pletenice kabla (slika 3). Proverite korektnost veze (slika 4).
 4. Pritegnite kabel pomoću vijka na priključku (slika 5).
 5. Za prolazni priključak postupite na isti način.
 6. Stavite priključnicu u instalacionu kutiju, prečnika 60mm i učvrstite.
 7. Stavite pokrivnu masku.Primer upotrebe