SVETILJKE I POSTOLJA ZA SVETILJKE

Tehničke karakteristike

Svetiljka sa zaštitom IP54
60 W 250 V~

ART.152 - Sa zaštitnom mrežom
ART.154 - Bez zaštitne mreže

ART.152         ART.154pak: 10

Svetiljka sa zaštitom IP54
60 W 250 V~

Sa zaštitnom mrežom

ART.1510 pak: 10

Tehničke karakteristike

Postolje svetiljke sa porcelanskim grlom E-27
60 W 250 V~
IEC 60238

Ravna

ART.126K pak: 28

Postolje svetiljke sa porcelanskim grlom E-27
60 W 250 V~
IEC 60238

Kosa

ART.127K pak: 24

Tehničke karakteristike

Postolje svetiljke sa bakelitnim grlom E-27
60 W 250 V~
IEC 60238

Ravna

ART.128I pak: 36

Postolje svetiljke sa bakelitnim grlom E-27
60 W 250 V~
IEC 60238

Kosa

ART.128KI pak: 24