Redna stezaljka

Tehničke karakteristike

Redna stezaljka
450 V~

JUS N.E4.005/007

12-polna 2,5mm²

ART.630 pak: 60