Jednopolne sklopke

Tehničke karakteristike

Jednopolna sklopka ugradna
16 A 250 V~

IEC 60669-1

Sa bakelitnim jezgrom

ART.324 pak: 80

Jednopolna sklopka ugradna
16 A 250 V~

IEC 60669-1

Sa porcelanskim jezgrom

ART.324P pak: 80

Tehničke karakteristike

Jednopolna sklopka
6 A 250 V~

IEC 61058

Za savitljive vodove

ART.321 pak: 125