Zaštitni poklopac za kutije za pune zidove

Tehničke karakteristike

Zaštitni poklopac za kutije PM3

Poklopac za zaštitu kutija PM3 prilikom malterisanja
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.750302

pak: 10/300

Tehničke karakteristike

Zaštitni poklopac za kutije PM4

Poklopac za zaštitu kutija PM4 prilikom malterisanja
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.750402

pak: 10/300

Tehničke karakteristike

Zaštitni poklopac za kutije PM7

Poklopac za zaštitu kutija PM7 prilikom malterisanja
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.750702

pak: 10/200