Montažne kutije za šuplje zidove

Tehničke karakteristike

Montažna kutija SM68X40 (Ø60X40)

Kutija za šuplje zidove
Ø60, dubina 40mm
GWT 850° C, 400V~
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1
Montaža sa stegačima.

ART.751201

pak: 10/200

Tehničke karakteristike

Montažna kutija VM3

Kutija za šuplje zidove
Veličina 3M, dubina 50mm
GWT 850° C, 400V~
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.751301

pak: 10/200

Tehničke karakteristike

Montažna kutija VM4

Kutija za šuplje zidove
Veličina 4M, dubina 50mm
GWT 850° C, 400V~
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.751401

pak: 10/150

Tehničke karakteristike

Montažna kutija VM7

Kutija za šuplje zidove
Veličina 7M, dubina 50mm
GWT 850° C, 400V~
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.751701

pak: 10/100

Tehničke karakteristike

Montažna kutija VM72

Kutija za šuplje zidove
Veličina 2x7M, dubina 65mm
GWT 850° C, 400V~
Usaglašeno sa SRPS EN 60670-1

ART.751701D

pak: 12