Priključnica koaksijalna TV-RD-SAT prolazna 1M

Tehničke karakteristike

Koaksijalna priključnica TV-RD-SAT prolazna 10dB 1M

Izlaz IEC 60169-2 muški
Prigušenje na izlazu 10dB
Prigušenje u prolazu 1,5dB
Opseg frekvencija 5-2150MHz
Povratni kanal u opsegu 5-40MHz, interaktivne funkcije
Efikasnost oklapanja klasa A
Montaža antenskog
kabla preko vijčane veze
Usaglašeno sa SRPS EN 50083-2,
EN 60728-4 i
SRPS EN 60728-11


ART.747401
ART.747402
ART.747403
ART.747404

pak: 20
Profi pak: 10/1

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja

OPŠTI OPIS

• Konstruisane za analogne i digitalne RTV instalacije, antenske i kablovske sisteme.
• Prolazne priključnice namenjene za paralelne distribucione sisteme i za individualne instalacije.
• Jedan ulazni port za koaksijalni kabel sa signalom frekvencija 5÷2150 MHz.
• Jedan izlazni port, usaglašen sa standardom IEC 60169-2, muški. Slabljenje na izlazu 10dB. Slabljenje u prolazu 1,5dB.
• Koriste se frekvencijski opsezi R, TV, SAT.
• Pune karakteristike prenosa po frekvencijskom opsegu.
• Zahvaljujući 5-40 MHz povratnom kanalu mogu biti korišćene za interaktivne funkcije (u hotelskim komunikacijama i kablovskoj televiziji).
• Kućište je izradjeno od ZnAl legure (Zamak). Ono ima veliku efikasnost oklapanja odnosno zaštite od elektromagnetskog delovanja na elektronskom delu na kome su ostvarene najbolje karakteristike u pogledu prilagodjenja impedanse, slabljenja i odvajanja.

USAGLAŠENOST SA STANDARDIMA:

• EN 50083:2012 Cable networks intended for signal transmissions: TV, radio and interactive services. Part 2: Electromagnetic compatibility of appliances. Class A.
• EN 60728-4:2008 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks.
• EN 60728-11:2010 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 11: Safety requirements.

SHEMA

KARAKTERISTIKESHEMA VEZIVANJA

Uputstvo za instalaciju: