URL: www.nopallux.rs/proizvodi/interio/msi/elektronika/dprs-60-21m.html

Proizvodi > Interio > Modularni sistem Interio > Elektronika > Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 2M

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 2M

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 2M
Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~.
Zaštita od preopterećenja termičkim prekidačem.
Povezivanje više dimera nije dopušteno.
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2.
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.


SHEMA VEZIVANJA


ART.760121- Signal bela
ART.760122- Toplo bela
ART.760123- Antracit
ART.760124- Gliter siva

pak: 20


Copyright © Nopal Lux - Sva prava zadržana
www.nopallux.rs