URL: www.nopallux.rs/proizvodi/interio/msi/elektronika/dpns-1m.html

Proizvodi > Interio > Modularni sistem Interio > Elektronika > Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Dimer 100-350W/VA
sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ kao i niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa torusnim i laminiranim transformatorom
Moguća kombinacija sa naizmeničnom sklopkom
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø 60mm
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M. U tom slučaju se maksimalno opterećenje po dimeru mora smanjiti za 50%.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
LED lokator, plavi
Usaglašeno sa
SRPS EN 60669-1,
SRPS EN 60669-2-1SHEME VEZIVANJA

Jednopolna sklopka

Upravljanje iz jedne tačke
*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.


Naizmenična sklopka

Upravljanje iz dve tačke
*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.


Naizmenična sklopka / Ukrsna sklopka

Upravljanje iz tri ili više tačaka
*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.
ART.737121- Signal bela
ART.737122- Toplo bela
ART.737123- Antracit
ART.737124- Gliter siva

pak: 20


Copyright © Nopal Lux - Sva prava zadržana
www.nopallux.rs